Ernstig vervuilde woning

Soms hebben mensen te veel problemen dat de aandacht voor het huishouden er bij inschiet…

Dit gebeurt doordat ze in de war zijn, alleen of ziek. Vaak hebben deze mensen geen hulp en u komt er bij familie achteraf achter dat er sprake is van vervuiling. Mensen zijn erg goed in het verzinnen van een excuus om iemand niet in huis binnen te laten.

De mensen die er wonen, kunnen er zelf last van hebben. Of de buurt krijgt er last van. Bijvoorbeeld als er veel insecten, muizen of ratten zijn. Of het huis staat zo vol met spullen dat het zelfs gevaarlijk wordt.

Bij een vervuilde woning kan er sprake zijn van:

  • vervuiling
  • problemen door huisdieren
  • verwaarlozing van de woning
  • problematische verzameldwang

Inboedelontruimer zorgt ook bij ernstig vervuilde woningen dat alles weer in orde komt.

Van het ontruimen tot de uiteindelijke sleuteloverdracht helpen wij u, om u de tussenstappen van ontruimen, desinfecteren, luchtreininging, schilderwerk, behangverwijdering, vloerverwijdering en afvalscheiding maar te besparen.

Voor het zuiveren van onaangename lucht van lijkvocht, urine, ongedierteontlasting, afvallucht, lucht van etensresten en andere rottingsprocessen hebben wij een Ozongenerator.